Organi kluba

Organi kluba 2016 - 2020:

UPRAVNI ODBOR:

Predsednik:   Saša Makoter   041 354 900
Podpredsednik:   Zoran Kosi   041 394 971
Tajnik:   Jože Makoter   040 275 271
Blagajnik:   Robert Nedok    
Člani:   Mitja Belec    
    Primož Golenko    
    Mitja Budna    
    Ivan Kraljič    
         

 

NADZORNI ODBOR:

Predsednik:   Drago Vukan
Član:   Tone Kosi
Član:   Lara Makoter

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Predsednik:   Janez Kutnjak
Član:   Alenka Belec
Član:   Karmen Makoter

 

TRENERJI:

Članice:   Andrej Tot    
Mladinke:   Andrej Tot    
Kadetinje:   Andrej Tot    
Starejše deklice:   Andrej Tot    
Mala odbojka:   Tjaša Rakuša    
Mini odbojka:   Tjaša Rakuša